Mokymai

Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara

Tikslas:

Parengti teisininkus (būsimus advokatus, įmonių teisininkus, individualiai teisines paslaugas teikiančius asmenis), pasiruošusius konkuruoti teisinių paslaugų rinkoje, suprantančius kliento poreikius bei kaip klientas renkasi teisinių paslaugų teikėjus, gebančius planuoti bei organizuoti teisinių paslaugų rinkodaros veiklas, gebančius išskirti tikslinius segmentus, veikti nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose kintančiomis aplinkos sąlygomis.

 

Temos:

1.       Besikeičianti aplinka. Kodėl advokatams ir teisininkams reikia naujų veiklos vystymo ir rinkodaros žinių ir gebėjimų?
2.       Vidinės ir išorinės prielaidos teisinės rinkodaros taikymui. Profesinė etika.
3.       Kaip klientai renkasi teisinių paslaugų teikėjus? Orientacija į kliento poreikį ir suvokiamą vertę.
4.       Veiklos vizija ir strategija. Tikslų nustatymas. Idealus klientas. Vertės pasiūlymas. Augimo strategijos.
5.       Teisinės rinkodaros strategijos (7P)
6.       Honoraro/atlygio už teisines paslaugas formos. Ko tikisi klientas?
7.       Profesinės veiklos valdymas: personalas, struktūra, procesai, kontrolė. „HR“ funkcija.
8.       Santykių vystymas su visuomene, klientais, kolegomis. Viešieji ryšiai. Klientų pasitenkinimas.
9.       Rinkodaros įrankiai ir komunikacija su rinka: keturios grupės.
10.    Teisinių paslaugų pardavimas. Buvę, esami, potencialūs klientai.
11.    Teisinei rinkodarai ir veiklos vystymui reikalingi gebėjimai.
12.    Individualus rinkodaros veiksmų planas. Planavimas ir rezultatų matavimas. Efektyvus mokymasis.