Lektorius

Tomas Bagdanskis

Tomas Bagdanskis – darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų. Advokatas konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių.

Advokatas Tomas Bagdanskis specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse. Advokato praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.

Nuo 2001 m. Tomas Bagdanskis dalyvauja akademinėje veikloje, publikuoja mokslinius straipsnius. Tomas Bagdanskis yra pirmasis lietuvių autorius parašęs specializuotą knygą advokatams ir teisinių paslaugų teikėjams „Teisinių paslaugų marketingas. Klientų elgsena pasirenkant advokatą ir advokato vertę kuriantys veiksniai“. Nuo 2005 m. iki 2014 m. Tomas Bagdanskis Mykolo Romerio universitete skaitė darbo teisės paskaitas bei vedė darbo teisės seminarus, o nuo 2014 m. eina docento pareigas Vilniaus universiteto Teisės fakultete bei dėsto verslo teisę ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.