Kainodaros strategija

Kainodara turi derėti su bendra kompanijos strategija.

Galimi keli kainodaros metodai: sąnaudos plius modelis (Cost plus pricing), konkurentais paremtas modelis (Competition based pricing); rinka paremtas modelis (market-based pricing).

Jei naudojamasi rinka paremtu modeliu, tai rinkos kaina yra tokia, kokią nori mokėti klientai.Tam klientus reikia skirstyti:
– orientuotus į kainą (Price-based);
– orientuotus į santykius (Relationship-based);
-orientuotus į patikimumą (Convienence based), kas reiškia klientų tikslą, kad problema būtų išspręsta (making problem disappear);
-orientuotus į vertę (Value-based clients) (kiek jie gaus, atsižvelgiant i investavimą).

Kainodaros strategija

You May Also Like