7 žingsnių metodas personalo valdymui

Pasirinkus šį 7 žingsnių metodą, jį taikant turi būti atsakyta į šiuos esminius personalo valdymo klausimus:
• Ar tikrai esminis teisės verslo išskirtinumas yra darbuotojai?
• Kaip organizacijos misija susieta su personalu, ar pasakanti, ką personalas turėtų atlikti?
• Ar bus atlikta detali COPS (kultūros, organizacijos, žmonių, sistemų) analizė (angl. COPS – culture, organization, people, systems), koncentruojantis į kompanijos dimensijų išsamią analizę:
 kultūrą (Kaip apibūdinama dabartinė kompanijos kultūra? Kaip darbuotojai vertina kompaniją? Kokia darbo atmosfera kontoroje?);
 struktūrą (Kaip greitai priimami sprendimai? Kaip sprendžiamos problemos? Kas turėtų būti atsakingas už personalo valdymą?);
 žmones (Kokių žmonės privalo turėti įgūdžių ir žinių, kompanijos tikslams siekti? Koks darbuotojų supratimas apie jų darbą ir įtaką kompanijos sėkmei? Kiek jų asmeniniai tikslai derinami su kontoros tikslais?);
 sistemas (Kaip vyksta darbuotojų planavimas ir atranka? Kokios taikomos darbuotojų motyvacinės priemonės? Kokia yra darbuotojų motyvacija?). Analizuoti atrankos ir karjeros, planavimo, informacijos ir kontrolės sistemas (mažose kompanijose kai kurios sistemos gali būti sujungtos). Čia turėtų būti sukurta „žingsnis po žingsnio“ įdarbinimo sistema. Raštiškas darbo aprašymas padeda išlaikyti fokusą ir aiškumą, ko reikalaujama iš darbuotojo, čia gali padėti jau esamų darbuotojų grįžtamasis ryšys. Apraše turėtų būti „diena iš dienos“ atsakomybės ir specialios užduotys, įgaliojimų ribos, būtina kvalifikacija (mokymai, licencijos ar pan.);
• kur esama dabar ir kur norima būti personalo valdyme?
• kur ir kokių yra spragų tarp realybės ir siekiamybės personalo valdyme?
• kokios personalo planavimo, įdarbinimo, mokymų, kompensavimo, vertinimo yra stiprios ir silpnos vietos?
• kaip bus parengtas veiksmų planas kiekvienai verslui svarbiai silpnai vietai ištaisyti, nustatant prioritetus.