B.I.T.A. mokymai „TEISINIŲ PASLAUGŲ MARKETINGAS“

2019.03.13 d. Bendrovių ir institucijų teisininkų asociacija (B.I.T.A.) kartu su advokatu Tomu Bagdanskiu (ILAW, LAWISE) rengė Teisinių paslaugų marketingo mokymus.

Mokymuose aptartos tokios temos:

– konkurencinio pranašumo kūrimas;
– komunikacija;
– klientų pasitenkinimas;
– teisinių paslaugų kainodara;
– tendencijos teisinėje praktikoje ir pan.

Keletas akcentų po renginio:

On Marketing for Lawyers: Be systematic and act regular for creating Your marketing Gravity by networking, Pro Bono work, Radio,TV, advertising, website, blog, public speaking, word of mouth, articles, directories, trade associations, bar, teaching, alliances, image, social media, testimonials, interviews, contributing to community, helping others.

Reach clients by one to one interaction, client events, speaking, sponsorship, press, directories, traditional advertising, employee advocacy and top: sharing value through social media, using semantic advertising and IMC (integrated marketing communication).

Kainodaros strategija

Kainodara turi derėti su bendra kompanijos strategija.

Galimi keli kainodaros metodai: sąnaudos plius modelis (Cost plus pricing), konkurentais paremtas modelis (Competition based pricing); rinka paremtas modelis (market-based pricing).

Jei naudojamasi rinka paremtu modeliu, tai rinkos kaina yra tokia, kokią nori mokėti klientai.Tam klientus reikia skirstyti:
– orientuotus į kainą (Price-based);
– orientuotus į santykius (Relationship-based);
-orientuotus į patikimumą (Convienence based), kas reiškia klientų tikslą, kad problema būtų išspręsta (making problem disappear);
-orientuotus į vertę (Value-based clients) (kiek jie gaus, atsižvelgiant i investavimą).

Inovacijos

Kiekvienai organizacijai būtina viena pagrindinė kompetencija- inovacijos.
Kiekvienai organizacijai taip pat reikia būdo, leidžiančio fiksuoti bei vertinti inovacijų diegimo veiklą.
Daugeliu atveju vyksta įvertinimas, o ne išmatavimas.
Užuot atsakius, iškeliami klausimai, tačiau reikiami klausimai.

Kiek buvo įdiegta?
Ar atitinka veiklos tikslus?
Ar atitinka rinkos kryptis?
Ar atitinka mūsų pozicijas rinkoje?
Ar proporcingos išlaidoms?
Ar diegiamos didžiausiose augimo potencialio ir galimybių srityse?
Kiek galimybių praleidžiame?
Kodėl?
Ar jų nematome?
Ar paleidžiame?
Galbūt nevykusiai diegiame?
Kaip sekasi inovacijas paversti komerciniu produktu?

Druckeris P. 223